Indkaldeldelse til generalforsamling i Tved gymnastik-og Idrætsforening

Mandag d. 21/2-2022 kl. 19.30

 

Generalforsamlingen holdes i mødelokalet i tvedhallen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens og afdelingernes beretning for det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter for bestyrelsen og afdelingerne, der har egen kasse og regnskab.
  5. behandling af indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, sendes til: formand.tgi@gmail.com).
  6. Valg til bestyrelsen for 2 år af gangen. Der vælges 1 repræsentant fra hver afdeling efter indstilling fra gældende afdeling.

 

          På valg.

          Repræsentant for gymnastik.

          Repræsentant for billard.

          Repræsentant for amatørteater.

        7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen.

        8.Valg af 1 repræsentant til hver af følgende institutioner: Tved forsamlingshus og                       Tve`bakkerne.

        9.Valg af 2 repræsentanter til haludvalg. TG&I`s formand er den ene repræsentant.

       10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til hovedkassen og udvalgenes kasser.                     11. Eventuelt

       Med venlig hilsen

      TG&I. Bestyrelse.