Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Ny hoveddør

 

Kære Billard venner.

Så er den nye hoveddør ind til billardklubben isat, d.v.s. du skal fra d.d. benytte den nye nøgle som du har fået udleveret.

OBS. når døren skal låses skal du trække op i håndtaget førend nøglen kan drejes.

Hvis du endnu ikke har fået ny nøgle, kan udlevering aftales med Per Balsvard tlf. 51227104

Din gamle nøgle bedes du aflevere i postkassen ved PC bordet, næste gang du kommer i klubben.

 

Med sportslig hilsen

Per Balsvard

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af Sydfyns Billardklub

I løbet af de kommende dage vil der blive monteret en ny indgangsdør til billardlokalet, i den forbindelse kommer der også et nyt låsetøj i og din nøgle vil herefter ikke kunne bruges.

Der er indkøbt nye systemnøgler til samtlige medlemmer.

Udlevering af ny nøgle kan ske mod et Depositum på 100,00 Kr.

Depositummet kan indbetales på mobilepay Nr. 51 22 71 04 med angivele af tekst:

Nøgle og navn. F.eks. nøgle Kim Jensen eller betales kontant ved afhentning.

Per Balsvard er i klubben følgende dage for udlevering.

Torsdag d. 7/7-22 fra kl.  11.00 til kl.12.00

Lørdag d. 9/7-22 fra kl.   13.00 til kl. 17.00 

Mandag d. 11/7-22 fra kl. 16.00 til kl. 18.00

tirsdag d. 12/7-22 fra kl. 16.00 til kl. 18.00

 

Med ønsket om en fortsat god sommer

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Referat

REFERAT GENERALFORSAMLING – 17/5-22

SYDFYNS BILLARD KLUB

 

1.       Valg af dirigentJohn Frandsen

2.       Formandens beretning om det forløbne år

Formand Kurt Dalgaard fraværende grundet sygdom. Kim Gaarsmand aflagde hans beretning i stedet. Formandens beretning godkendt

3.       Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

Per Balsvard fortalte om de enkelte holds præstationer og hyldede de individulle præstationer. Gaver til de to vindere Svend Henningsen og John Frandsen som vindere af klubmesterskab.

4.       Fremlæggelse af regnskab

Regnskab gennemgået og godkendt

5.       Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

Forslag for bestyrelsen om ændring af afholdelse af generalforsamling så den bliver i april måned i stedet. Det er en vedtægtsændring og kunne ikke vedtages da der ikke var 2/3 tilstede af medlemmer på general forsamlingen. Der indkaldes til ny generalforsamling med dette punkt.

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

 

a)       Formand Kurt Dalgaard - Genvalgt

b)       Turneringsleder Per Balsvard - Genvalgt

c)       B-Suppleant Henrik B. Hansen - Genvalgt

d)       B-Suppleant John Frandsen - Genvalgt

e)       Revisor Kurt G. Madsen- Genvalgt

f)        Revisor Søren Rosager- Genvalgt

g)       Revisorsuppleant Karin Dalsgaard- Genvalgt

           

 

7.       Eventuelt

 Tilstede på generalforsamlingen var 21 fremmødte medlemmer.

Referent

Kim Gaarsmand

18/5-22


DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 17. MAJ 2022

SYDFYNS BILLARD KLUB

 

Afholdes i klubbens lokaler i Tvedhallen. Generalforsamling kl. 19.30

 

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning om det forløbne år

3.       Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg er:

 

a)       Formand Kurt Dalgaard

b)       Turneringsleder Per Balsvard

c)       B-Suppleant Henrik B. Hansen

d)       B-Suppleant John Frandsen

e)       Revisor Kurt G. Madsen

f)        Revisor Søren Rosager

g)       Revisorsuppleant Karin Dalsgaard

           

 

7.       Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres personligt eller afleveres i postkassen i klublokalet (ved computeren)

 

 

12-04-2022

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.